schoolege

Մեզ հետ Ձեր երեխան կսովորի մաթեմատիկան որպես հետաքրքիր առարկա և կունենա իրական արդյունքներ

Ինչու՞ սովորել մաթեմատիկա Schoolege-ում

Math Learning For Kids
Online Math Courses For Kids - Schoolege

Մեր մեթոդաբանությունը

Schoolege-ը կօգնի Ձեր երեխային հաճույքով լուծել մաթեմատիկական խնդիրները և զարգացնել մաթեմատիկական մտածողությունը

Մեր դասընթացները Ձեր երեխաներին կտան մաթեմատիկական հմտություններ՝ լուծելու ցանկացած ստանդարտ և ոչ ստանդարտ առաջադրանքներ և խնդիրներ:

Մեր որակյալ ուսուցիչները անցել են հատուկ վերապատրաստում, որպեսզի մոտիվացնեն Ձեր երեխաներին և օգնեն նրանց վստահորեն սովորել դպրոցում:

Մեր դասընթացների շնորհիվ Ձեր երեխաները կբարելավեն իրենց ակադեմիական առաջադիմությունը և կզարգացնեն մտածողությունը ու տրամաբանությունը:

Ընտրեք Ձեր փաթեթը, սկսե՛ք սովորել այսօրվանից

60 րոպեանոց դասեր փորձառու ուսուցիչների հետ

Ստարտ

4 դաս

18 $

17 $

1 դաս

Հայտնի

8 դաս

18 $

17 $

1 դաս

Էֆեկտիվ

12 դաս

18 $

17 $

1 դաս

Մեզ հետ լեզու սովորելու 5 հեշտ քայլ